Jaostot ja lajit

Uinti

Pelisäännöt - Kilpauinti

Uimarit 

1. Uimari käyttäytyy urheilijamaisesti kaikissa harjoituksissa ja kilpailuissa

 • Kunnioittaa muita urheilijoita, valmentajia ja huoltajia
 • Noudattaa annettuja ohjeita, ei häiritse muita omalla käytöksellään
 • Ei kiusaa eikä arvostele muita uimareita, ei käytä sopimatonta kieltä

2.Uimari sitoutuu valmentajan määrittelemään harjoitusohjelmaan

 • Uimari (tai huoltaja) ilmoittaa poissaoloista valmentajalle etukäteen
 • Uimarilta voidaan evätä osallistumisoikeus Pyryn uinnin kilparyhmiin mikäli sitoutuminen harjoitusryhmän ohjelmaan on toistuvasti heikkoa.
 • Harjoittelumäärät ovat Uimaliiton suositusten mukaiset.
 • Vaikka kyseessä on yksilölaji, harjoittelu tapahtuu valmennusryhmänä ja valmennusryhmän ehdoilla.
 • Päätöksen osallistumisoikeuden eväämisestä tekee uintijaosto valmentajan esityksestä.

3.Selkeästä sääntörikkomuksesta uimarille seuraa

 1. Varoitus
 2. Poistaminen harjoituksista
 3. 2 viikon harjoittelu- ja kilpailukielto (valmentaja esittää, uintijaosto päättää)

4.Uimari on velvollinen edustamaan seuraa arvokilpailuissa

 • Kisoissa uimarin tulee käyttää seuran edustusvaatteita (T-paita ja uimalakki)
 
 

Huoltajat 

 1. Vanhemmat tukevat ja kannustavat uimaria tämän harrastuksessa.
 2. Vanhempien tulee sitoutua valmennusryhmän toimintaan siten, että uimari pystyy säännöllisesti osallistumaan harjoitustoimintaan.
 3. Vanhemmat tiedottavat valmentajalle uimarin harjoitteluun vaikuttavista terveydellisistä asioista (esim. loukkaantuminen tai sairaus) 
 4. Valmentajille suodaan valmennusrauha: valmentajat valmentavat ja vanhemmat kannustavat. Valmennukselliset päätökset (esim. harjoitussuunnitelma, kilpailut jne.) kuuluvat valmentajille. Vanhemmat eivät puutu valmennukseen tai valmennuksen sisältöön. 
 5. Valmennukseen liittyvä kritiikki ja palaute käydään läpi valmentajan kanssa henkilökohtaisesti, tarvittaessa virkatietä käyttäen. 
 6. Vanhemmat osallistuvat seuran talkootyöhön. Ainoastaan tämä mahdollistaa uimareiden täysipainoisen toiminnan. (esim. kilpailujen järjestäminen, varainhankinta jne.)
 7. Vanhemmat sitoutuvat siihen, etteivät arvostele julkisesti muita uimareita tai seuran toimihenkilöitä
 8. Mikäli uimarilla on estynyt harjoittelemaan valmennusryhmän ohjelman mukaisesti, asiasta keskustellaan valmentajan kanssa. Valmentaja ohjaa uimarin tarvittaessa uimarin hänelle sopivampaan ryhmään.

 

 

Valmentajat

 1. Valmentajat päättävät uintiryhmät ja ryhmäjaot
 2. Valmentajat ovat vastuussa ryhmien harjoitusohjelmasta ja jaoston kilpailullisten tavoitteiden täyttymisestä
 3. Valmentajat tekevät kausisuunnitelmat kirjallisesti ja dokumentoivat harjoitusohjelmat alueiden ja määrien suhteen siten, että nousujohteisuutta ja suunnitelman toteutumista voidaan seurata.
 4. Valmentaminen tapahtuu pääasiallisesti positiivisesti. Valmentajat kielenkäyttö ja käyttäytyminen on asiallista sekä kunkin ikäryhmän valmennukseen sopivaa.
 5. Valmentaja kohtelee kaikkia ryhmän uimareita tasapuolisesti taitotasoon katsomatta.
 6. Valmentajan velvollisuus on puuttua uimarin tai huoltajien huonoon käytökseen, kiusaamiseen ja muihin epäkohtiin välittömästi. Valmentajan velvollisuus on informoida hallitusta ryhmän mahdollista ongelmista.
 7. Valmentajalla on oikeus ohjata tarvittaessa lapsi rauhoittumaan tai poistaa kokonaan harjoituksista häiriökäyttäytymisen vuoksi.  

 

        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Edellinen kuukausi Lokakuu 2021 Seuraava kuukausi

© Nokian Pyry ry